چهارشنبه , دسامبر 6 2023

آه از آن سـاعـتـی، کـه بـا تـن چــاک چــاک

🏴 #عصر_عاشورا

آه از آن سـاعـتـی، کـه بـا تـن چــاک چــاک
نهادی ای تشنه لب، صورت خود روی خاک
تنـت بـه سـوز و گـداز، تـو گـرم راز و نیاز
سـوی خیـام حـرم، دو چشـم تـو مانده باز

@Fares_ir

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید