چهارشنبه , ژوئن 19 2024

📌 تیـر سـه‌شُعبـه‌ای که به حَنجَر رسید…

📌 تیـر سـه‌شُعبـه‌ای که به حَنجَر رسید…

▫️ شـش ماهه‌ای که زود به آخر رسید و بعد…
گهـواره‌ای که ارث به مادر رسید و بعد…

▪️ بی‌شک فَلَک به دستِ مَلَک موی می‌کشید!!!
وقتی نگـاهِ «دیــو» به «اصغـر» رسید و بعد…

▫️ گویا که چَشمِ «حَرمَلِه»؛ «عبَّـاس» دیده است!!!
تیـر سـه‌شُعبـه‌ای که به حَنجَر رسید و بعد…

▪️ هم داستان، زمین و زمـان نوحه می‌کنند:
وقتی خبـر به «مهـدیِ حیـدر» رسید و بعـد…

▫️ شاعر نشـد ز درد نَمیرد، به «سَـر» رسید!!!
و قطره‌قطره اشک به دفتر چکید و بعـد…

📖 #اشعار_مهدوی ؛ #محرم

☑️ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

دیدگاهتان را بنویسید