سه‌شنبه , آوریل 23 2024

📌 تیرهای سه‌شعبه

📌 تیرهای سه‌شعبه

◾️ گاهی به مهارت حرمله‌ می‌اندیشم. به غلط می‌گویند که او ماهر بوده است. او فقط هدف‌های روشنی داشت:
➖ چشم عباس،
➖ سینهٔ حسین،
➖ گلوی علی‌اصغر…

◽️ فقط تو بودی که خوب فهمیدی استخوانی که در گلوی علی بود، سه شعبه داشت… از جنس تیرهایی که من با گناهانم‌ به سمت مهدیِ فاطمه پرتاب می‌کنم.

🔘 هفتم #محرم ؛ حضرت #علی_اصغر

☑️ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

دیدگاهتان را بنویسید