سه‌شنبه , آوریل 16 2024

🌙 ماه دوستان خاصّ خدا

🌙 ماه دوستان خاصّ خدا

🌱 ماه رجب، ماه عبادت برای دوستان خاصّ حضرت حق هست.

کسانی که در ماه رجب عبادت خودشان را پر آب و رنگ قرار

می‌دهند و توجه بیشتری در عبادات پیدا می‌کنند، اینها از دوستان

خاصّ حضرت حق به حساب خواهند آمد. به حدّی که روز قیامت

اهل عبادت در ماه رجب جداگانه صدا زده می‌شوند و آنها را خداوند

متعال به صورت ویژه به بارگاه خود فرا می‌خواند.

#ماه_رجب
@Panahian_ir

پیشنهاد ما به شما

🔴چه می‌شود که ولیّ خدا در جامعه، مظلوم واقع می‌شود؟

🔴چه می‌شود که ولیّ خدا در جامعه، مظلوم واقع می‌شود؟ 🔴 با حرف باطل، می‌شود …

دیدگاهتان را بنویسید