جمعه , ژوئن 21 2024

🏃‍♂به سوی غنیمت های بهشتی شتاب کن.

#تفسیر_زیارت_جامعه_کبیره
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

✨و مَعدن الرحمة✨

🏃‍♂به سوی غنیمت های بهشتی شتاب کن.

✍️در ادامه حضرت امیرعلیه السلام می فرماید:
«وَتَنافسُ فی مُبادره جَزیل المغانم / و در شتافتن به سوی غنیمت ها ی فراوان رقابت کنید. »
✅ “تنافس” در این است که چه کسی پیش امام زمان عزیزتر است؟ چه کسی به جبهه امام زمان نزدیکتر باشد؟ چه کسی به چادر حضرت زودتر برود؟
حضرت ما را دعوت می کند که در این امور رغبت داشته باشیم.
👌پس رحمت ویژه از آن کسی است که می خواهد ویژه شود ، یعنی می خواهد ازدیگران سرعت بگیرد و جلو بزند ، پس بیشتر هزینه می کند.
🗝هنراین است که درآنجا که همه درحرف زدن مسابقه می دهند، تو در سکوت مسابقه بگذاری و حرف نزنی و راز داری کنی.
🔶قرآن دستورمی دهدکه درخیرات سبقت بگیرید و مسابقه بگذارید “فاستبقوالخیرات”
مسابقه یعنی من هم می خواهم عزیز زهرا بشوم .
🔸پس برای عزیزشدن -باید – هزینه بپردازی
درصبر، حسادت نداشتن، بدبین نبودن، بدزبان نبودن، غیبت نکردن، در اینکه بتوانیم “کتمان اسرار” بکنیم مسابقه بگذاریم.
❌درغیراینصورت همه اینها، عین شهوت نفس است. در این گونه امور هم شیطان تشویق می کند و کار انسان را برایش تزیین می کند.

🔸”تزیین عدو: تزیین کردن دشمن” یعنی همین.

🤔مانمی دانیم غنیمت کثیر “جزیل المغانم” یعنی چه؟
🔸 قرآن هم حکایت می کند که بهشت وضعیتی است که نه به عقلتان می رسد، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده ، نه به فکر کسی خطورمی کند که آن طرف چه خبر است.
متاسفانه انسان ازبس زیاد می شنود ، قساوت قلب پیدا می کند چون به آنها عادت می کند.

ادامه دارد…

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

@jalasate_ostad

دیدگاهتان را بنویسید