چهارشنبه , می 31 2023
 

🤔 ما فکر می کنیم اگر بخواهیم

۲۰۹ 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
#تفسیر_زیارت_جامعه_کبیره
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

✨ومَعدن الرحمة✨

🤔 ما فکر می کنیم اگر بخواهیم سربازحضرت یا در لشکر امام زمان علیه السلام باشیم کار خیلی راحتی است.؟؟!!!

✅ سرباز امام زمان علیه السلام یعنی کسی که باامام زمان هم درجه است.
امام زمان هیچ جا نمی رود مگراینکه سرباز راباخودش می برد.
👌این راهم به کسی مفت نمی دهند.

🔻خدا همه راغربال می کند وتکان می دهد تاخالص ازناخالص جدا شود.

✍️روایت است که کسی، به حکومت مهدی می رسد و کسی، لیاقت دارد درحکومت مهدی علیه السلام باشد که بتواند این غربالها را رد کند و وفادار باشد و بماند.

🔰وفادار ماندن خیلی خسارت دارد. مثل زُهَیر که تمام پولی که جمع کرده بود را به زنش بخشید و رفت.

🔸اگربخواهی آدم شوی وبه بهشت وبالاتر ازبهشت برسی، هزینه دارد، بهشت را مفت به کسی نمی دهند.
🔸”لا تحصل الجنه بالتمنی” بهشت باخواستن به دست نمی آید. ( حضرت علی علیه‌السلام)
بایدهزینه بکنی.

🔸اینکه بگوییم هرطور دلم می خواهد، می گردم
🔸هرچیزی دلم می‌خواهد می‌بینم، هرچیزی دلم می‌خواهد می‌خورم ،هرچه دلم می‌خواهد می‌شنوم، بعد هم به بهشت بروم، اصلا این طورنیست.❌
✅ باید پرهیز داشته باشی.

📌امروزه وسایل گناه زیاد است، تونباید خودت راآلوده کنی.
لقمه های حرام ..، رشوه زیاد است، امکانات مالی حرام زیاد است،
❌تونباید بخوری❌

👌 اینهاهمان غرامت هایی است که برای دینت می دهی.

✍️پیامبراکرم (ص) : الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَ طَالِبُهَا كِلَاب / دنیا یک مرداری است که طالبش سگ هاهستند .
✅ این یعنی بگذار سگ ها بخورند مردار که غذای ما نیست.
نباید بگوییم: همه می خورند ما هم می خوریم، مردار غذای تونیست تحمل کنید.

👌شبیه اهل بیت شدن سختی وخسارت دارد، بایدبپردازی اگرمی خواهی شبیه خدابشوی باید بایستی تا تو را بتراشد که شبیه خودش دربیایی، پس تحمل کن.

📌به اسمای دعای جوشن کبیرکه شبهای ماه مبارک رمضان می خوانیم نگاه کنید تا می گوییم: “یاعفو” باید تلاش کنیم و هزینه اش را بپردازیم . تابه این اسم برسیم و شبیه اوبشویم.

ادامه دارد…

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🌸

@jalasate_ostad

بازدیدها: 0

 

دیدگاهتان را بنویسید