پنج‌شنبه , می 30 2024

👈تا خدا هست🕋 ما💪هستیم

👈تا خدا هست🕋 ما💪هستیم

چیزی به نام مرگ برای ما وجود نداره پس ما برای اینکه به خوشیختی برسیم نیاز داریم🤔 مربی داشته باشیم باید بدونیم نیازها وانتخابها وافکارهای خود را چگونه🤔 برنامه ریزی کنیم تا دربرزخ سالم متولد بشیم
🤔 پس هرجور نمی توان زندگی کرد حب وبغض ها نوع زندگی باید باید براساس اصول خاصی باشد
☁️در آخرت فقط قلب💖 سالم به درد میخورد سالم باید برمینای آخرت باشد
بچه هایی که دردنیا ناقص بدنیا میان دست ندارن ویا 👀چشم ندارن ویا عقب افتاده ذهنی بدنیا میان و…..هرنقص جسمی که دارند اگر بگن ما سالم هستیم کسی می پذیره ؟سالم بودن باید براساس شرائط زیستی دنیا باشه یعنی چشم 👀سالم .دست وپای سالم …..باید جنین با خودش آورده باشه وسالم بودن درآخرت هم باید براساس شرائط زیستی آخرت باشد
🤔راهنمای ما قبل از دنیا .پس از دنیا .قیامت روباید بشناسه
📖راهنمای ما باید جسم وروح ورابطه جسم وروح وعالم طبیعت وعالم ماوراءطبیعت رو شناخت داشته باشه این اطلاعات تخصصی فقط دست خداست
📖قل ان هدی الله….بگو هدایت خدا فقط هدایت واقعی است چرا؟ چون هدایت خدا براساس ساختار خلقتی است که خودش👉 انجام داده هیچکس نمیتونه بگه من میتونم انسان🧑‍💼 رو هدایت کنم دروغه چون فقط سازنده وخالق انسان است که از نوع ساختار وجودی او نیازهای او خبر داره ومی تونه هدایتگر باشه

 

🌸🌸 #مهدویت ۱۰
@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید