یکشنبه , جولای 21 2024

📌 رمز ۰۳۱۳

📌 رمز ۰۳۱۳

👕 شمردی تا حالا چند تا لباس پرو کردی؟!
بسه دیگه یکیش رو انتخاب کن بریم، دیر شد.
اونم همش می‌گفت: مهمونی معمولی که نیست باید یک چیز خاص بپوشم. یک نگاهی به لباسه کرد و گفت همین رو بر می‌دارم.

💳 رفتیم سمت صندوق طرف گفت رمزتون رو بفرمایید؟ ببینم کارت رو، آهان ۰۳۱۳
چند گفتین ۱۳ ۳۳؟ نه صفر، سیصد و سیزده.
چرا نمیگین ۱۳ ۰۳ راحتره که؟
می‌خوام ۳۱۳ گفته بشه کد شانسمه.
خدا رو چه دیدی شاید به همین بهونه یکی یاد امام زمان افتاد اونوقته که حسابه منم پر میشه مثل بحث الان من و شما.

📖 #داستانک

✅ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

دیدگاهتان را بنویسید