چهارشنبه , می 29 2024

🔰 امام علی (ع):

🔰 امام علی (ع):
حرص و تکبر و حسادت، انگیزهای فرو رفتن در گناهند.

✅ اگر کسی قیمت خود را بداند دچار فحشا نمی‌شود. هیچ فحشایی بالاتر از خودفروشی نیست.
🚫 ارزش ندارد؛
☑️ روحت را بفروشی به عزت های دنیایی و آلوده اش کنی برای فرار از ذلت های دنیایی….

@jalasate_ostad

دیدگاهتان را بنویسید