پنج‌شنبه , می 30 2024

وهم است صورتهای جزیی بدون ماده

🌸 #مهدویت ۴

۳- وهم است صورتهای جزیی بدون ماده را وهم می گویند مانند بوسیدن📖 قرآن اینکه میفهمی با یدبه پدر ومادر احترام بزاری و….ویا به عبارتی🤔 فهم هر چیز را وهم می گویند
مانند دوستی .دشمنی .مقام.قدرت .ذلیل شدن .ترسیدن از مرده.تکبر .ترس از تاریکی و تمام علاقه ها ❤️💝وهر چیزی که شکل نداره با قوه وهم درارتباطه وانسانها دروهم وخیال وحس با حیوانات 🐃🐃مشترک هستن حیوانات دوست داشتن 🐴🐴.حمایت از خانواده🦓 وامانتداری و…می فهمند وبا انسانها دراین سه مورد مشترک هستند.

@montazer_moalleman

دیدگاهتان را بنویسید