سه‌شنبه , آوریل 23 2024

#خاطرات_شهدا 📍بی نماز ها از شفاعت محرومند 🌟

#خاطرات_شهدا 📍بی نماز ها از شفاعت محرومند 🌟

یکی از آشنایان، خواب شهید سید احمد پلارک را دید. وقتی ازش تقاضای شفاعت کرد، شهید پلارک بهش گفت: من نمیتوانم شما را شفاعت کنم… فقط وقتی میتوانم شما را شفاعت کنم که نماز بخوانید و به آن توجه کنید، همچنین زبان تان را نگه دارید در غیر این صورت هیچ کاری از من بر نمی آید… 📌خاطره ای از شهید سید احمد پلارک 📚منبع: مجموعه خاطرات ۱۳، کتاب پلارک صفحه ۲۶ 🌹🌹سبک زندگی سیره شهدا🌹🌹 🍃🍃⚡️⚡️⚡️🍃🍃

دیدگاهتان را بنویسید