دوشنبه , آوریل 22 2024

📚 رهبرانقلاب: همه افراد خانه ما،

📚 رهبرانقلاب: همه افراد خانه ما، وقتی میخوابند حتماً یک کتاب کنار دستشان است. من فکر میکنم که همه باید این‌گونه باشند. پدرها و مادرها، بچه‌ها را از اوّل با کتاب مأنوس کنند. ١٣٧۴/٠٢/٢۶

❣️ @khamenei_reyhaneh

دیدگاهتان را بنویسید