چهارشنبه , می 29 2024

🔴 كفاره و فديه چه تفاوتي دارند

🔴 كفاره و فديه چه تفاوتي دارند و ميزان كفاره چقدر است ؟ آيا كفاره چند نوع است.؟

♦️کفاره در لغت بمعنی پوشش و پوشانندگی است و در اصطلاح فقهی جریمه برای ترک فعل و یا تأخیر و نقص در اتیان (انجام) آن است. فدیه به معنی عوض و جایگزین است. به عنوان مثال اگر شخصی به عذر شرعی (مانند مسافرت یا بیماری و …) روزه ی خود را در ماه مبارک افطار کند، واجب است تا ماه رمضان سال آینده قضای آن را بگیرد. اما اگر بدون عذر آن را بجا نیاورد و یک رمضان دیگر از روی آن بگذرد علاوه بر قضای روزه، کفاره نیز بر او واجب می شود . این کفاره را کفاره تأخیر یا عذری می گویند.

♦️اما فدیه مربوط به کسانی است که به دلایلی همانند پیری یا شیردهی به فرزند قادر به روزه گرفتن نیستند، این افراد مجاز روزه ی خود را افطار کنند و به جای آن فدیه بدهند. البته خانمهای شیرده و یا حامله ای که از ترس ضرر رسیدن به جنین و یا گرسنگی فرزند به خاطر کم بودن شیر و یا ناتوانی خویش افطار می کنند، بعد از رفع عذر باید روزه های خود را قضا کنند.

♦️اما میزان کفاره و فدیه همانند هم است یعنی تقریبا هفتصد و پنجاه گرم از غذای معمول و یا قیمت آن که به فقیر داده می شود.

♦️اما کفاره ی دیگری وجود دارد که آن را کفاره ی عمد می گویند. این کفاره جریمه برای کسانی است از روی عمد و علم و بدون عذر روزه ی خود را باطل کرده و یا می کنند.

♦️میزان این کفاره:١/ شصت روزه گرفتن است که سی و یک روز آن باید پشت سرهم باشد و فاصله ای بین آنها نیافتد. ٢/یا اینکه شصت فقیر را اطعام کند (حداقل به هر کدام از آنها به اندازه یک مُدّ طعام “همان هفتصد و پنجاه گرم غذا” بدهد). ٣/یا اینکه یک برده و بنده را در راه خدا آزاد کند

🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا
🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش

دیدگاهتان را بنویسید