چهارشنبه , می 29 2024

🔴 دجّال در کتاب مقدس

🔴 دجّال در کتاب مقدس

⭕️ در کتاب مسیحیان از کسانى که منکر حضرت مسیح باشند، به عنوان دجال یاد شده است و در ترجمه انگلیسى کتاب هاى مقدس مسیحى واژه آنتى کِراست Antichrist. (دجال، ضدمسیح)، به کار رفته است:

«ای‌ بچه‌ها، این‌ ساعت‌ آخر است‌ و چنانکه‌ شنیده‌اید که‌ دجال‌ می‌آید، الحال‌ هم‌ دجالان‌ بسیار ظاهر شده‌اند و از این‌ می‌دانیم‌ که‌ ساعت آخر است. از ما بیرون‌ شدند، لکن‌ از ما نبودند، زیرا اگر از ما می‌بودند با ما می‌ماندند؛ لکن‌ بیرون‌ رفتند تا ظاهر شود که‌ همه‌ ایشان‌ از ما نیستند. و اما شما از آن‌ قدوس‌، مسح‌ را یافته‌اید و هرچیز را می‌دانید. ننوشتم‌ به‌ شما از این‌ جهت‌ که‌ راستی‌ را نمی‌دانید، بلکه‌ از اینرو که‌ آن‌ را می‌دانید و اینکه‌ هیچ‌ دروغ‌ از راستی‌ نیست‌. دروغگو کیست‌ جز آنکه‌ مسیح‌ بودن‌ عیسی‌ را انکار کند، آن‌ دجال‌ است‌ که‌ پدر و پسر را انکار می‌نماید. کسی‌ که‌ پسر را انکار کند، پدر را هم‌ ندارد و کسی‌ که‌ اعتراف‌ به‌ پسر نماید، پدر را نیز دارد.

📗رساله یوحنا، ص۳۸۷، آیات ۱۹-۲۴

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید