شنبه , دسامبر 2 2023

شکر لله که یک روز دگر فرصت غفران داریم

شکر لله که یک روز دگر فرصت غفران داریم

ما مریض گنهیمو همگی فرصت درمان داریم

گرچه قدر شب قدر تو ندانیم هنوز

بیم و امید به تو ای ایزد رحمان داریم

@shomareshmakooszohor

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید