چهارشنبه , آوریل 17 2024

📛مردان نفرین شده

📛مردان نفرین شده که خداوند در روز قیامت باانان حرف نمیزند و بهشت بر انها حرام است.

🔥مردی که از همسر خود دوری می کند
🔥مردی که به نوامیس و همسران مردم خیانت می کند
🔥مردی که ــ بدون عذر موجّه ــ به تنهایی و بدون همسر خود در رختخواب می خوابد
🔥مردی که با همسر خود بد اخلاقی می کند

🔥مردی که همسر خود را کتک می زند
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به این مضمون فرمود: مردی که همسر خود را کتک می زند. خدای متعال آبروی او را در روز قیامت خواهد ریخت و او را در برابر چشم خلایق رسوا خواهد ساخت.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر مردی که یک سیلی به صورت همسر خود بزند، خدای متعال به فرشته ای که مأمور دوزخ است دستور می دهد که آن مرد را در جهنّم قرار داده و به صورت او هفتاد سیلی بزند.

🎙#استاددانشمند

➥ @sheikh_kafi | شیخ احمد ڪـافی

دیدگاهتان را بنویسید