چهارشنبه , می 29 2024

🔰ترجمه آيات #الشرح از تفسیر شريف المیزان

🔰ترجمه آيات #الشرح از تفسیر شريف المیزان

🌺به نام خداى رحمان و رحيم.🌺
🔸 آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم1⃣
🔸و بار سنگين را از تو بر نداشتيم ؟2⃣
🔸همان بارى كه پشتت را مى شكست3⃣
🔸و نامت را بلند آوازه كرديم4⃣
🔸از اين به بعد هم دل خوشدار كه بعد از هر دشوارى گشايشى است5⃣
🔸بلكه با هر دشوارى دو گشايش است6⃣
🔸پس هرگاه از كار روزانه ات فراغت يافتى به نماز و شكرانه پروردگارت بايست7⃣
🔸و به سوى پروردگارت تمايل كن8⃣
___________________________
🌷شادی روح علامه طباطبایی ره صلوات👇
@all_mizan1001
https://eitaa.com/joinchat/3198156911C12d6d8964a

دیدگاهتان را بنویسید