چهارشنبه , ژوئن 19 2024

📌 برنامه‌ریزی سالانه

📌 برنامه‌ریزی سالانه

🌌 با توجه به روایات مختلف، می‌توان گفت لیالی قدر در واقع به نوعی به معنای برنامه‌ریزیِ دینی است. ما برای اینکه بتوانیم آینده‌ای مطلوب برای خود رقم زده و در تغییرات خود نقشی مثبت ایفا کنیم باید حداکثر استفادهٔ معنوی را از این شب‌ها داشته باشیم.

📝 بر این اساس در شب نوزدهم، اعمال ما مقدر و طراحی می‌شود و شب بیست و یکمِ ماه مبارک رمضان، مرحلهٔ تثبیت اعمال است. اما شب بیست و سوم که بر اساس برخی از روایات مهمترین شب قدر است، مرحلهٔ امضا و ابلاغ مقدرات است. مقدراتی که برای انسان رقم می‌خورد در این شب به تأیید و امضای خلیفهٔ الهی می‌رسد و با امضای ایشان زمینهٔ تحقق خارجی پیدا می‌کند و تا زمانی که این مقدرات به امضای ولی معصوم و حجت خدا نرسد چیزی برای ما رقم نمی‌خورد.

📜 در این شب روح و فرشتگان الهی به محضر حجت خدا می‌رسند و برنامهٔ یک سالِ جامعهٔ بشری را نیز دریافت کرده و آن را برای ابلاغ به فرشتگان کارگزار ارائه می‌دهند. بنابراین مهمترین شب برای ما همین شب بیست و سوم است که حضرت حجت از اعمال، سرنوشت و آیندهٔ ما آگاه می شود.

🔅 کسی در این شب‌ها موفق است و می‌تواند این شب‌ها را درک کند که بتواند ثابت کند منتظر و پیرو واقعی امام مهدی و آمادهٔ یاری حضرت چه قبل از ظهور و چه پس از ظهور است. کسانی می‌توانند در شب‌های قدر راضی و خشنود باشند که بتوانند همراهی و تبعیت خود را نسبت به امام عصر ثابت کنند، یعنی یک تصمیم و عزم صحیح که با آن تلاش کنند تا اعمال خود را در راستای رضایت امام مهدی قرار دهند.

🌃 ویژه #شب_قدر

☑️ واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)
@Mahdiaran

دیدگاهتان را بنویسید