پنج‌شنبه , ژوئن 20 2024

🔴 آثار و برکات و دعا برای فرج

🔴 آثار و برکات و دعا برای فرج

🔵 بنابر مطالب جلد اول کتاب مکیال المکارم نود خاصیت و فضیلت دعا برای فرج به قرار زیر هست :

1- فرمایش امام زمان(عج) است که “بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج ،که همانا آن فرج شما است”.
2- سبب زیاد شدن نعمتهاست
3-اظهار محبت قلبی به امام زمان (عج)
4- از نشانه های انتظار است
5- مایه ناراحتی و وحشت شیطان لعین
6- زنده کردن امر ائمه اطهار
7- تعظیم خداوند و دین خداوند است
8- ادا نمودن قسمتی از حقوق آن حضرت
9- نجات یافتن از فتنه های آخرالزمان
10- حضرت صاحب الزمان در حق قرائت کننده دعای فرج دعا می کند
11- شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال قرائت کننده دعای فرج می شود.
12- شفاعت پیغمبر (ص) ان شاءالله شامل حال او می شود
13-این دعا فرمانبری امر الهی وطلب فضل و عنایت او است
14- مایه استجابت دعا می شود
15- ادا نمودن اجر و مزد رسالت است
16- مایه دفع بلاست
17- سبب وسعت روزی است
18- باعث آمرزش گناهان می شود
19- سبب تشرف به دیدار آن حضرت در بیداری و خواب
20- سبب رجعت به دنیا درزمان ظهورآن حضرت
21- ازبرادران پیغمبر(ص) خواهد بود
22- فرج مولای ماحضرت صاحب الزمان زودتر واقع خواهدشد
23- پیروی ازپیغمبر و امامان
24-وفای به عهد و پیمان خداوندی
25- آثارنیکی به والدین برای دعاکننده حاصل می گردد
26- فضیلت رعایت وادای امانت برایش حاصل می شود
27-سبب زیادشدن اشراق نور امام(عج) دردل قرائت کننده دعای فرج می شود
28- طولانی شدن عمر
29- تعاون وهمکاری درکارهای نیک وتقوی
30- رسیدن به نصرت ویاری خداوند وپیروزی بردشمنان به کمک خداوند
31-هدایت به نور قرآن مجید
32-نزداصحاب اعراف معروف می گردد
33- باعث روشنی دل میشود
34- ایمنی ازعقوبتهای اخروی
35- وهنگام مرگ به او مژده میرسد وبااوبه نرمی رفتار می شود
36- این دعا اجابت دعوت خدا ورسول الله است
37- باامیرالمومنین دردرجه آن حضرت خواهدبود
38- محبوبترین افراد نزد خداوند خواهدبود
39- عزیزترین وگرامی ترین افراد نزد پیغمبرمی شود
40- قرائت کننده دعای فرج ازاهل بهشت خواهد بود
41- دعای پیغمبرشامل حالش میگردد
42- کردارهای بداوبه کردارهای نیک مبدل شود
43- خداوند متعال درعبادت اورا تائید فرماید
44- با این دعا عقوبت از اهل زمین دورمی شود
45- ثواب کمک به مظلوم رادارد
46- ثواب احترام به بزرگتر وتواضع نسبت به او را دارد
47- پاداش خونخواهی مولای مظلوم حضرت اباعبدالله الحسین را دارد
48- قرائت کننده دعای فرج شایستگی دریافت احادیث ائمه اطهار را می یابد
49- نوراوبرای دیگران نیز-روزقیامت-درخشان می گردد
50- هفتادهزارنفراز گنهکاران راشفاعت می کند
51- دعای امیرالمومنین درباره اودرقیامت
52- بی حساب داخل بهشت شدن
53- ایمن بودن از تشنگی روزقیامت
54- جاودانه بودن دربهشت
55- مایه خراش روی ابلیس ومجروح شدن دل اواست
56- روزقیامت هدیه های ویژه ای دریافت می دارد
57- خداوندازخدمتگذاران بهشت نصیبش فرماید
58- درسایه گسترده خداوندقرار گرفته ورحمت براونازل میشود-مادامی که مشغول دعا باشد-
59- پاداش نصیحت مومن رادارد
60- مجلسی که درآن برای حضرت قائم دعاشود،محل حضورفرشتگان گردد
61- دعاکننده موردمباهات خداوند شود
62- فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند
63- از نیکان مردم”پس از ائمه اطهار” می شود
64- این دعا اطاعت ازاولی الامر است که خداوند اطاعتشان راواجب ساخته است
65- مایه خرسندی خداوند میشود
66-مایه خشنودی پیغمبر می گردد
67-این دعا خوشایندترین اعمال نزد خداوند است
68- قرائت کننده دعای فرج ازکسانی خواهدبود که خداونددر بهشت به اوحکومت دهد
69- حساب او آسان می شود
70- این دعا درعالم برزخ وقیامت مونس مهربانی خواهد بود
71- این عمل بهترین اعمال است
72 -مایه دوری غصه هاست
73- دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام ظهور امام است
74- فرشتگان درباره قرائت کننده دعای فرج دعا می کنند
75-دعای حضرت سیدالساجدین شامل حالش می شود
76-این دعا تمسک به ثقلین است
77-چنگ زدن به ریسمان الهی است
78-سبب کامل شدن ایمان است
79-مانند ثواب همه بندگان به اومی رسد
80-تعظیم شعائرخداوند است
81-این دعاثواب شهید با پیغمبررادارد
82-ثواب شهید زیرپرچم حضرت قائم رادارد
83-ثواب احسان به مولای ما حضرت صاحب الزمان رادارد
84-دراین دعا ثواب گرامی داشتن شخص عالم است
85-پاداش گرامی داشتن شخص کریم رادارد
86-درمیان گروه ائمه اطهار محشور می شود
87-درجات او در بهشت بالا می رود
88-از بدی حساب روز قیامت ایمن باشد
89-نایل به بالاترین درجات شهدا درروز قیامت
90-رستگاری به شفاعت فاطمه زهرا(س)

🌕 آری کافی است که فقط بگویی :

🌺 ألـلَّـهُـمَــ عَـجِّـلْ لِـوَلـیِـکْ ألْـفَـرَج 🌺

🆔 eitaa.com/emame_zaman

دیدگاهتان را بنویسید