جمعه , ژوئن 21 2024

📩 اگر شهید شدم؛ دستانم را از تابوت بیرون بگذارید

📩 اگر شهید شدم؛ دستانم را از تابوت بیرون بگذارید تا مردم ببینند همراه خود چیزی نمی برم، چشمانم را باز بگذارید که بدانند کورکورانه شهید نشده ام.

#شهید سلیمان عسگری
۱۹ ساله_ #شهادت ۱۳۶۳_ #سقز)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄
“کوچه شهدا”💫
╭┅─────────┅╮
@kooche_shohadaa
╰┅─────────┅╯

دیدگاهتان را بنویسید