چهارشنبه , آوریل 17 2024

🔻احمدعلی هیچ گاه گرد گناه نچرخید.

🔻احمدعلی هیچ گاه گرد گناه نچرخید.
یکبار در نامه‌ای نوشته بود: مومن سنگینی معصیت را چون کوه احد بر روی شانه‌هـای خـود حـس میکند همیشه توصیه میکرد گناه را کوچک نشمارید و از انجام کارهای
نیک نهراسید…

👌کانال تخصصی نجات از گناه مؤسسه مصاف
🔗 @nejatazgonah

دیدگاهتان را بنویسید