چهارشنبه , می 29 2024

✍️شهید حاج قاسم‌سلیمانی: 🌹

✍️شهید حاج قاسم‌سلیمانی: 🌹

باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم! آنکس که باید ببیند، می بیند…!

✅امام خامنه ای: به حاج قاسم سلیمانی به چشم یک فرد نگاه نکنید!!
با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز نگاه کنید🍀

دیدگاهتان را بنویسید