دوشنبه , آوریل 22 2024

#گمنامے یعنی درد…

#گمنامے یعنی درد…
دردے #شیرین…
یعنے با #عشق یڪے شدن…
یعنے اثبات اینکه از همه چیزت براے #معشوقت گذشتے…
یعنی فقط #خدا را دیدی و #رضای او را خواستی نه تعریف و #تمجید‌مردم را

گمنامی یعنی …….
اے کاش همه ے ما گمنام باشیم

#شهید_گمنام

دیدگاهتان را بنویسید