پنج‌شنبه , ژوئن 20 2024

🌹#با_شهدا|شهید حمید باکری

🌹#با_شهدا|شهید حمید باکری

✍️ دفتر اشکالات

▫️دفتری که قرار گذاشته بودیم اشکالاتِ هم را در آن بنویسیم، تقریبا همیشه با ایرادات من پُر می‌شد. حمید می‌گفت: تو به من بی‌توجهی! چرا اشکالات مرا نمی‌نویسی؟
گوشه چشمی نگاهش کردم و گفتم تو فقط یک اشکال داری! دست‌هایت خیلی بلند است. تقریباً غیر استاندارد است. من هر چه برایت می‌دوزم، آستین‌هایش کوتاه می‌آید. حمید مثل همیشه خندید. برایم جالب بود و لذت بخش که او به ریزترین کارهای من مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن، کتاب خواندن و… دقت می‌کرد.

📚 کتاب نیمه پنهان ماه

🆔 @Masaf

دیدگاهتان را بنویسید