دوشنبه , آوریل 22 2024

🌹 علایم محبت و نزدیکی به خدا🌹

🌹 علایم محبت و نزدیکی به خدا🌹

1🔹 نترسیدن از مرگ؛ چون کسی که علاقمند به خدا باشد از شنیدن خبر مرگ که خبر وصل اوست هراس بر او حاکم نمی‌شود و ناله و افسوس راه نمی‌اندازد.

2🔹 از علائم محبت خدا برتری دادن خواسته‌ی خدا بر خواسته‌ی خود و حتی فرزندان است؛ یعنی کسی که عاشق خدا باشد به دنبال رفع نیاز از حوائج دیگر نیازمندان است. چنین کسی هر اندازه در حق فرزندان خود کم بگذارد قطعاً خدا تلاش او را در حق فرزندانش جبران به نحو اعلی می‌کند.

3🔹 از علائم محبت خدا وجود محبت دائم معشوق در قلب عاشق است که همیشه حتی در خواب و بیداری هم یاد اوست.

4🔹 تلاوت قرآن از علایم محبت خدا است؛ چون عاشق دوست دارد با معشوق سخن بگوید و خواسته‌ی او را بشنود؛ پس به نماز ایستاده و قرآن زیاد تلاوت می‌کند.

5🔹 از علائم محبت خدا بر علاقه محب به خلوت گزیدن و سخن گفتن در خلوت با حبیب است و نیمه شب برای سخن گفتن با دوست به راحتی خواب بر چشم حرام کرده و بر می‌خیزد.

6🔹 از علائم محبت خدا شیرین شدن عبادت است؛ چنین کسی از عبادت رنجور و خسته نمی‌شود.

7🔹 محب خدا بر بندگان مؤمن خدا نزدیک می‌شود و آنها را چون دوستان خدا هستند دوست دارد و بر آنها هم محبت می‌کند.

‌‌‌‌✅ کانال استاد دانشمند
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
http://eitaa.com/joinchat/592117774Cb596248863

دیدگاهتان را بنویسید