چهارشنبه , آوریل 17 2024

💫 پیامبر اکرم«ص»:

💫 پیامبر اکرم«ص»:

هیچ ظرفی را فرزند آدم پر نکرد که بدتر از ظرف شکم باشد، در حالی که برای ادامه زندگی او چند لقمه کافی است.

@asrar_teb_eslami

🌺🌺🌺🌺

دیدگاهتان را بنویسید