سه‌شنبه , آوریل 16 2024

برچسب آرشیوها: 🔴 آثار بی حجابی زنان

🔴 آثار بی حجابی زنان

🔴 آثار بی حجابی زنان 🔵 فرزند شیخ رجبعلی خیاط میگوید پدرم چیزهایی می دید که دیگران نمی دیدند. یکی ازدوستان پدرم نقل میکرد. یک روز با جناب شیخ به جایی میرفتیم که دیدم جناب شیخ با تعجب و حیرت به زنی که موی بلند و لبـاس شیـکی داشـت نگـاه …

مطالعه بیشتر »