چهارشنبه , آوریل 17 2024

برچسب آرشیوها: ▫️ اگر غدیر فراموش نمی‌شد، عاشورا اتفاق نمی‌افتاد.

▫️ اگر غدیر فراموش نمی‌شد، عاشورا اتفاق نمی‌افتاد.

▫️ اگر غدیر فراموش نمی‌شد، عاشورا اتفاق نمی‌افتاد. حال یادمان باشد اگر غدیری نباشیم، عاشورایی دیگر در راه است. ولی این‌بار اگر قرار باشد پشت اماممان را خالی کنیم، دیگر مجالی برای این روزمره‌گی‌ها باقی نخواهد ماند. و زمین و آسمان که روزی‌شان را از دست امامشان می‌گیرند، تک‌تک ما …

مطالعه بیشتر »