شنبه , سپتامبر 30 2023
 

برچسب آرشیوها: ▫️آمدند پیش برادر،

▫️آمدند پیش برادر،

▫️آمدند پیش برادر، با او حرف زدند، از او گندم خریدند ولی او را نشناختند. دوباره و سه باره هم آمدند، ولی تا یوسف علیه السلام خودش را به آنها معرفی نکرد، او را نشناختند. خدا اگر بخواهد حجت خودش را مخفی می کند، حتی از برادران و پدرش؛ او …

مطالعه بیشتر »