چهارشنبه , آوریل 17 2024

برچسب آرشیوها: ⁉️ آیا حماسه عاشورا متعلق به ملت خاصی است؟

⁉️ آیا حماسه عاشورا متعلق به ملت خاصی است؟

⁉️ آیا حماسه عاشورا متعلق به ملت خاصی است؟ 🔺 اسطوره‌ها همواره گنجینه‌ای از افتخارت یک قوم و یک ملت هستند که یادآوری آنها هم باعث قوام و انسجام آن ملت می‌شده و همچنین انگیزه کافی برای مقابله با دشمن دیوار به دیواری را فراهم می‌آورده که قصد دست درازی …

مطالعه بیشتر »