یکشنبه , فوریه 25 2024

برچسب آرشیوها: ڪنایہ

هرگاہ خستہ شدے از این نیش و ڪنایہ

هرگاہ خستہ شدے از این نیش و ڪنایہ 🙁 فقط سرت را رو بہ آسمان ڪن و بگو خدایا همہ اش بہ خاطر رضاے توست…☺️   ❣️براے چادر….. باید بہ آسمان نگاہ ڪرد….🙄 ❣️براے چادر و حجابت بہ ڪنایہ اطرافیانت نگاہ نڪن…. آسمانے شدن بهاء دارد … 😉 یادت باشد …

مطالعه بیشتر »