یکشنبه , اکتبر 1 2023
 

برچسب آرشیوها: هرگاہ خستہ

هرگاہ خستہ شدے از این نیش و ڪنایہ

هرگاہ خستہ شدے از این نیش و ڪنایہ 🙁 فقط سرت را رو بہ آسمان ڪن و بگو خدایا همہ اش بہ خاطر رضاے توست…☺️   ❣️براے چادر….. باید بہ آسمان نگاہ ڪرد….🙄 ❣️براے چادر و حجابت بہ ڪنایہ اطرافیانت نگاہ نڪن…. آسمانے شدن بهاء دارد … 😉 یادت باشد …

مطالعه بیشتر »