سه‌شنبه , دسامبر 5 2023

برچسب آرشیوها: عاقبت نيک، در سايه مراقبت و عدم غفلت

عاقبت نيک، در سايه مراقبت و عدم غفلت

عاقبت نيک، در سايه مراقبت و عدم غفلت خيلي از کارهايي که ما ميکنيم و لغزشهايي که از ما سر ميزند، بر اثر عدم مراقبت است. خيلي از گناهان را ما با قصد قبلي انجام نميدهيم؛ از خود غفلت ميکنيم، زبان ما به غيبت و تهمت و شايعه ‌پراکني و …

مطالعه بیشتر »

عاقبت نيک، در سايه مراقبت و عدم غفلت

عاقبت نيک، در سايه مراقبت و عدم غفلت خيلي از کارهايي که ما ميکنيم و لغزشهايي که از ما سر ميزند، بر اثر عدم مراقبت است. خيلي از گناهان را ما با قصد قبلي انجام نميدهيم؛ از خود غفلت ميکنيم، زبان ما به غيبت و تهمت و شايعه ‌پراکني و …

مطالعه بیشتر »