دوشنبه , دسامبر 4 2023

برچسب آرشیوها: شهيد ابراهيم کشوري

شهيد ابراهيم کشوري

شهيد ابراهيم کشوري هر وقت ابراهيم از جبهه مى آمد، همه وسايل خانه را كنترل ميكرد تا اگر نياز به تعمير داشته باشند آنها را تعمير كند. سه سال از شهادت او گذشته بود كه آبگرمكن نفتى منزل ما خراب شد. با خرابى آبگرمكن ياد ابراهيم و كارهاى او افتادم …

مطالعه بیشتر »

شهيد ابراهيم کشوري

شهيد ابراهيم کشوري هر وقت ابراهيم از جبهه مى آمد، همه وسايل خانه را كنترل ميكرد تا اگر نياز به تعمير داشته باشند آنها را تعمير كند. سه سال از شهادت او گذشته بود كه آبگرمكن نفتى منزل ما خراب شد. با خرابى آبگرمكن ياد ابراهيم و كارهاى او افتادم …

مطالعه بیشتر »