سه‌شنبه , دسامبر 5 2023

برچسب آرشیوها: #شعر_

#شعر_انتظار-تو مطلع فجری و سلامت متفاوت

#شعر_انتظار تو مطلع فجری و سلامت متفاوت مست از می تطهیری و جامت متفاوت عیسایی و موسایی و از نسل محمد تو در همه ادیانی و نامت متفاوت در نامه تو حکمت و عرفان متواتر توقیع تو حکم است و پیامت متفاوت هر جمعه فقط از تو فقط از تو …

مطالعه بیشتر »