یکشنبه , فوریه 25 2024

برچسب آرشیوها: زمـــــان

میدونے چـــــرا ؛ امام زمـــــان ظهور نمیڪنہ ❓

میدونے چـــــرا ؛ امام زمـــــان ظهور نمیڪنہ ❓   🌺یڪ ڪـــــلام : چون من و تو جامعہ امام زمانے نساختیم امام زمان در جامعه اے ڪہ حرمت ندارد ، نـــــباید بـــــیاید … چون اگر بیاید ، مانند پدرانش ڪشتہ خواهد شد ؛ 👌هیچ کارے نمیخواد بڪنے ؛ فقط خودت رو …

مطالعه بیشتر »