پنج‌شنبه , می 30 2024

برچسب آرشیوها: دیدم حسن سرش پایین داره

دیدم حسن سرش پایین داره

دیدم حسن سرش پایین داره میره مدح امیرالمومنین على علیه السلام رو میخوند من ترکش نشسته بودم . ترسیدم فقط میتونست دو سه متر جلو رو ببینه گفتم داداش مواظب باش تصادف میکنیم ولى توجه نکرد. همینطور که میخوند با ناراحتى گفتم سر تو بیار بالا خیلى خطر ناکه باز …

مطالعه بیشتر »