چهارشنبه , دسامبر 6 2023

برچسب آرشیوها: دوستان

🌙 ماه دوستان خاصّ خدا

🌙 ماه دوستان خاصّ خدا 🌱 ماه رجب، ماه عبادت برای دوستان خاصّ حضرت حق هست. کسانی که در ماه رجب عبادت خودشان را پر آب و رنگ قرار می‌دهند و توجه بیشتری در عبادات پیدا می‌کنند، اینها از دوستان خاصّ حضرت حق به حساب خواهند آمد. به حدّی که …

مطالعه بیشتر »