سه‌شنبه , آوریل 23 2024

برچسب آرشیوها: در کتاب‌ سه‌ دقیقه‌ در‌ قیامت‌ نوشته بود که:

در کتاب‌ سه‌ دقیقه‌ در‌ قیامت‌ نوشته بود که:

در کتاب‌ سه‌ دقیقه‌ در‌ قیامت‌ نوشته بود که: افرادی رو‌ دیدم‌ که تو‌ دنیا‌ #شهید‌ نشده‌ بودند ولی‌ جز‌ #شهدا‌‌ بودن… شھادت‌ فقط‌ در‌ خون‌ غلتیدن‌ نیست و‌ همچنین‌ کسایی‌ رو‌ دیدم‌ که‌ تو‌ دنیا‌ شهید‌ اعلامشون‌ کردن ولی‌ جهنمی‌ بودن‌ پس دنبال‌ گلوله‌ خوردن‌ نباشیم‌ که‌ این‌ راهش‌ …

مطالعه بیشتر »