سه‌شنبه , دسامبر 5 2023

برچسب آرشیوها: جوان، مهبط لطف پروردگار

جوان، مهبط لطف پروردگار

جوان، مهبط لطف پروردگار جوانان در هر برهه‌اي از تاريخ کشورها و ملتها، ميتوانند يکي از مهمترين مراکز سعادت يک ملت باشند. علّت هم اين است که جوان از طهارت فطري برخوردار است. جوان، پاک و ناآلوده است. آلودگيهايي که در طول زندگي به سراغ انسانها مي‌آيد و زنجيرهايي بر …

مطالعه بیشتر »

جوان، مهبط لطف پروردگار

جوان، مهبط لطف پروردگار جوانان در هر برهه‌اي از تاريخ کشورها و ملتها، ميتوانند يکي از مهمترين مراکز سعادت يک ملت باشند. علّت هم اين است که جوان از طهارت فطري برخوردار است. جوان، پاک و ناآلوده است. آلودگيهايي که در طول زندگي به سراغ انسانها مي‌آيد و زنجيرهايي بر …

مطالعه بیشتر »