چهارشنبه , دسامبر 6 2023

برچسب آرشیوها: تسابقِ

دوران ظهور، زندگي مطلوب انسان

دوران ظهور، زندگي مطلوب انسان و مبارزه براي تسابقِ در خيرات اديان الهي و آسماني – که اغلب اين اديان ريشه‌هاي الهي و آسماني دارند – نخواسته‌اند اميد واهي به مردم بدهند؛ آنها واقعيتي را بيان کردند. در خلقت بشر و تاريخ طولاني بشريت حقيقتي وجود دارد و آن حقيقت …

مطالعه بیشتر »