یکشنبه , ژوئن 16 2024

برچسب آرشیوها: بهش گفتم:

بهش گفتم:

بهش گفتم: حجابت کو❓🤔 جوابم داد: دلم پاک است😳‼️ بهش گفتم: بالفرض دل شما پاک…‼️😑 آیا دل مردی که شما را میبیند هم پاک است😏 جوابی نشنیدم،سکوت کرد😑 خواهرم: حجاب برای شما عبادت است نه عادت ‼️ زیرا اللّه متعال قبل از آنکه شما را به نماز امر نماید به …

مطالعه بیشتر »