پنج‌شنبه , می 30 2024

برچسب آرشیوها: افتاده سلیمان زمان، روی زمین

افتاده سلیمان زمان، روی زمین

افتاده سلیمان زمان، روی زمین با هرچه که می‌شد بِزَدند از سرِ کین ▫️ شمشیر به پهلو، تبری بر جگرش با سنگ بگیرند نشانی به جبین ▪️ شد پاره تنش، از دهنش خون بچکد از جهل بریدند، سرش را سَرِ دین ▫️ هرکس برسد هر‌چه تواند بِبَرد انگشتر و انگشت …

مطالعه بیشتر »