پنج‌شنبه , می 30 2024

برچسب آرشیوها: اسطوره عاشورا در سینه مردم ریشه دوانده است

اسطوره عاشورا در سینه مردم ریشه دوانده است

اسطوره عاشورا در سینه مردم ریشه دوانده است 🔺 زایشگاه اصلی اسطوره‌ها سینه مردم است. معمولاً حکومت‌ها از آنجا که کارکرد ناگزیرشان محدود کردن آزادی مردم است، نمی‌توانند نقش چندان بنیادینی در ریشه دواندن اسطوره‌ها در قلوب مردم داشته باشند. 🔸مقاطع تاریخی بسیاری را می‌توان یافت که عزاداری اباعبدا… مورد …

مطالعه بیشتر »