چهارشنبه , دسامبر 6 2023

برچسب آرشیوها: استانداردهاي ارزش‌گذاري رفتار همسر

استانداردهاي ارزش‌گذاري رفتار همسر

استانداردهاي ارزش‌گذاري رفتار همسر در رابطه زوجين استانداردها در برگيرنده باورهاي شخصي درباره ويژگي‌هايي هستند که بايد در همسر موجود باشد. زوجين براي ارزش‌گذاري مناسب يا قابل قبول دانستن رفتار همسر از استانداردها استفاده مي‌کنند. بازدیدها: 0

مطالعه بیشتر »